Tags: , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 23.03.2013 23:03 | Yorumlar (0)
Tags: , , | Categories: Etkinlik Posted by Editorial on 19.03.2013 08:47 | Yorumlar (0)

Veri Merkezleri ve Güvenliği Konferansı 2013

Bilgi ve İletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması ve kullanımının artmasına paralel olarak elektronik ortamlarda üretilen, saklanan ve paylaşılan veriler her geçen gün hızla artmaktadır. "Siber Dünya" olarak adlandırılan ortamlardaki veri büyüklüğünün önümüzdeki yıl yüzde 50 artışla 4 zetabayta ulaşması beklenmektedir. Patlama şeklinde artan bu verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve ulaşılabilir olması her zamankinden önemli hale gelmiştir.

Siber dünyada güvenlik ve Bilgi güvenliği, tüm ülkeler için stratejik öneme haiz ve ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri olduğu malumlarınızdır. Ülkemize karşı yöneltilen siber tehdit ve saldırılar her geçen gün yoğunlaşarak artmaktadır. Kritik bilgi altyapılarımız ciddi tehlike altında bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası istatistiklere göre ülkemiz siber tehdit ve saldırı altında olan dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu nedenle, tüm yurt satında siber güvenlik konularında gerek bireylerin, gerek kurumların bilgi güvenliği farkındalığının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi son derece önem arz etmektedir.

Bilgi Güvenliği Derneği misyonu kapsamında; bu konularda farkındalığın oluşturulması ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi amacıyla, Kamu kurumları, Üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile birçok ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenmekte ve çıktıları ilgili taraflar ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu etkinliklerle ilgili detaylara, www.bilgiguvenligi.org.tr adresinden erişebilmektedir.

26 Mart 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte "Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği Konferansı" düzenlenmektedir. Bu etkinlikte konuya ilişkin Düzenleme ihtiyaçları, Teknolojik durum, Sunulan hizmetler ve Bilgi güvenliğinin sağlanması tartışılacak ve Veri Merkezleri Strateji Belgesi oluşturulacaktır.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup etkinlik adresi aşağıdadır.

Türkiye Barolar Birliği Merkezi
Oğuzlar Mahallesi 1366. Sokak No:3
06520 Balgat-ANKARA

Tags: , , , , | Categories: Domain Posted by Editorial on 18.03.2013 22:13 | Yorumlar (0)

1991: Türkiye internet'e bağlanmış ve ICANN & ODTÜ ".tr" alan adı Dağıtımı başlamıştır.

1997: 30 Nisan 1997 tarihinden itibaren, mil.tr uzantılı alan adı, T.C. askeri kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmektedir.

1998: ODTÜ- BİDB tarafından tüm Türkiye için tutulmakta olan DNS (Domain Name System) kayıtlarına başvuruları kolaylaştırmak adına, WWW üzerinden etkileşimli olarak alınan başvuru sistemini geliştirmek amacıyla 2 yeni alan adı sunumcusu devreye sokulmuştur.

16 Haziran 1998 tarihi itibariyle gen.tr (genel kullanım alan adı) başvuruları kabul edilmeye başlamıştır.

1 Temmuz 1998 tarihi itibariyle nom.tr (kişisel alan adı) başvuruları da kabul edilmeye başlanmıştır.

1999: Alan adı tanımlamaların daha hızlı ve organize yapılmasını sağlamak amacıyla yeni bir veritabanı oluşturulması çalışması başlatılmıştır. 1999 sonu itibarı ile, ODTÜ'ye kayıt ettirilmiş bulunan 14.477 adet alan adı tanımı bulunmaktadır.

2000: 2 Kasım 2000 tarihinde, kamuoyunun katkı ve görüşlerini almak, çok sesli bir ortamda değerlendirme yapmak, Türkiye'de İnternet Alan Adları'nın sağlıklı gelişmesi için temel öneriler oluşturmak ve bu önerileri Alan Adı Yönetimi (ODTÜ)'ne ileterek uygulanmalarını sağlamak amacıyla DNS Çalışma Grubu (DÇG) kurulmuştur.

2003: 26 Mayıs 2003 tarihinde nic.tr alan adları sahipliğinin güvenliğini esas alan, kullanışlı, web-tabanlı elektronik bir sisteme geçiş yapmıştır. Yeni sisteme geçiş öncesi toplam alan adı sayısı, 45.494 adettir.

İlk av.tr (mesleki kullanım alan adı) uzantılı alan adı 29 Eylül 2003 tarihinde tahsis edilmiştir.

2004: 8 Aralık 2004 tarihi itibariyle dr.tr (mesleki kullanım alan adı) başvuruları kabul edilmeye başlamıştır.

2005: 25-26 Haziran 2005 tarihlerinde, toplumun ilgili kesimlerinden Uyumsuzlukları Çözüm Mekanizması (UÇM) oluşturulmasına yönelik görüş alış-verişinde bulunabilmek amacı ile DNS Çalışma Grubu (DÇG) tarafından çalışma toplantıları düzenlenmiştir.

2006: 04 Aralık 2006'da Türkçe karekterli alan adları tahsisi başlamıştır.

2007: 10 Ekim 2007'de, Nic.tr CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) tam üyelik başvurusu kabul edilmiştir.

2008: 30 Mayıs 2008 tarihinden itibaren, tsk.tr uzantılı alan adı tahsis edilmektedir.

6 Eylül 2008 tarihinde ".tr" uzantılı alan adları mevcut kurallar dahilinde ve "Registry-Registrar (Kayıt otoritesi - Kayıt operatörü)" iş modeli uygulamaları ile tahsis edilmeye başlanmıştır.

17 Kasım 2008 tarihinde biz.trinfo.tr ve tv.tr uzantıları belgesiz olarak tahsis edilmeye başlanmıştır.

2010: 1 Ocak 2010 tarihinde mil.tr uzantılı alan adları tahsisi durdurulmuştur.

Tags: , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 14.03.2013 17:21 | Yorumlar (0)

6. Uluslararası Datacentre ve Cloud Ödülleri için kayıtlar bugün başladı. Ülkemizden de katılan olurmu bilmiyoruz ama beğendiğiniz hizmetleride önerebileceğiniz yarışmada verimerkezleri 13 kategorileride değerlendirilecek 

 

 1. Category 1: Public Cloud services and Infrastructure
 2. Category 2: Private Cloud Services and Infrastructure
 3. Category 3: Energy Efficiency and Environmental Sustainability
 4. Category 4: Co-location Provider of the Year
 5. Category 5: Datacentre Retrofit of the Year
 6. Category 6: New Datacentre of the Year
 7. Category 7: Managed Services Award
 8. Category 8: Operational Excellence of the Year
 9. Category 9: Modular Award
 10. Category 10: Entrepreneur of the Year
 11. Category 11: CxO of the Year
 12. Category 12: Young Talent of the Year
 13. Category 13: Judges Award

 

13 Haziran 2013'de açıklanacak olan yarışmada umarız ülkemizden de katılım gerçekleşir.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.datacentreawards.com/categories-and-entry-criteria

Tags: , , , | Categories: İnceleme Posted by Editorial on 01.03.2013 02:43 | Yorumlar (0)

Türkiye'de son yıllarda bir çok kamu hizmeti artık internetten de verilmeye başlandı ve belirli kanunlarlada bu hizmetlerin kapsamı giderek artıyor. Bürokrasiyi ortadan kaldırmak, işleri hızlandırmak ve e-devlet dönüşümünü tamamlamak için sevindirici haberler alıyoruz. Her ne kadar yavaş ilerlesede umut verici gelişmeler oluyor. 

E-Devlet konusunda Kanunlar, Mevzuatlar bu yönde değişip yenilenirken de özellikle bilişim sektöründe olan Servis Sağlayıcılara'a yeni fırsat kapılarıda açmıyor değil. İşte bunlardan biride Kayıtlı Elektronik Posta yeni KEP.

Kep Nedir?

KEP sistemi, servis sağlayıcı tarafından kullanıcılarına uluslararası standartlarda ve hizmet kalitesi artırılmış eposta sistemi sunabilmeyi hedefler. Bu sistem, piyasadaki elektronik posta sistemlerinde bulunmayan kayıtlı eposta hizmetini ve güvenlik fonksiyonunu sağlayacaktır. Kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak, etkin ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak, modüler ve esnek bir sistem olmak gibi çeşitli amaçları hedeflemektedir.

KEP sistemi, kayıtlı elektronik posta konseptini oluşturan bileşenleri ve teknolojileri anlamlı bir bütünlük içerisinde kullanıcıya sunacaktır. Piyasadaki eposta sistemlerinde görülen teknolojik bütünleşme ve genişleme kısıtlarına çözüm olarak, modüler, esnek ve farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliğini en üst düzeyde sağlayan bir teknolojik ortam oluşturulması hedeflenmektedir. KEP sistemi, günümüz teknolojilerini en son yetenekleriyle sunduğu gibi, daha sonra çıkacak teknolojilerin de sisteme eklenmesi için kolay uyarlanabilir olacaktır.
Örneğin e-imza ve zaman damgalama teknolojileri ilerledikçe KEP sistemi de bu teknolojilerinin güncelliğini güvenlikten taviz vermeyecek şekilde takip edecektir. Ayrıca e-posta gönderme ve alma teknolojileri de proje amaçlarına uygun olarak en son teknolojilerden seçilecektir.

KEP, elektronik postanın bilinen hizmetlerine ilave olarak, elektronik posta göndericisi ve alıcısı arasında;

 • Gönderici tarafından gönderinin yapılıp yapılmadığına,
 • Ne zaman yapıldığına,
 • Ne gönderildiğinin ispatlanabilmesine,
 • Alıcıya iletilip iletilmediğine,
 • Gönderinin Alıcının posta kutusuna ulaşıp ulaşmadığına

İlişkin delil hizmetleri sunmakta ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesine(opsiyonel) imkân tanımaktadır. 

KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. Bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin KEP sisteminin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgeler olarak kabul edilmektedir.

KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında kimlik doğrulama, elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli hizmetler de sunulabilmektedir. 

KEP sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler(vatandaşlar) üye olabilecektir.

Biraz detaya inersek;

 • KEP sadece e-tebligat ile ilgili değildir. e-tebligat KEP uygulamalarından sadece birisidir.
 • KEP sistemi, üzerinde projeler geliştirilecek katma değerli pek çok servisi barındırabilir. Çeşitli uygulamalar, kurumsal entegrasyon ve e-devlet projeleri planlanabilir.(sipariş, talimat, teklif, başvuru, yazışma, vb..)
 • KEP sistemi ülkemizde kapalı devre çalışır. KEP adresinden sadece KEP adreslerine mail atılabilir yada alınabilir.

Bu hali ile KEP sistemi, e-Dünyamızdaki yasal geçerli iletişim kanalı eksikliğini gideren bir araç olarak değerlendirilebilir.

 • Firmalar belirleyecekleri "İşlem Yetkilisi" ve yetkilendirmeler ile KEP adreslerini yönetebilirler.
 • KEP sistemi kimlik doğruluğunu sağladığından alıcı tarafın kimlik doğrulama yapmasına gerek kalmaz. 
 • TNBKEP sistemi gönderdiğiniz\aldığınız içeriği saklamaz. Gelen kutusundan silebilirsiniz. Sadece iletim ile ilgili kanuni delil niteliğinde kayıt tutulur. Sistemin arşiv hizmetini vermesini ayrıca isteyebilirsiniz.
 • Kanunen geçerli bu deliller yönetmelik gereği 20 yıl süre ile saklanır. (e-tebligat 30 yıl)
 • İleride, gönderen yada alan tarafın herhangi bir neden ile gönderiyi ispatlaması gerekir ise iletilen e-postayı mahkeme kanalı ile işleme alması gerekir. (Arşiv hizmeti alınmıyor ise epostayı orijinal hali ile saklamış olmasını gerektirir.)
 • KEP Hizmet Sağlayıcılığı regülasyonu BTK tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgi, ilgili mevzuat vb : http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/index.php
 • Ülkemizde ISO 27001, 27013, ETSI 102 640 gibi standartlar aranmaktadır.
 • TNBKEP sistemleri yönetmelikler gereği olan sertifika ve kurallara uygun olarak Türkiye Noterler Birliği Binası adresinde Ankara’da kurulmuştur. Felaket Kurtarma Merkezi Konya’dadır.

KEP (Registered email veya Certified email) Almanya, İtalya, Avusturya, ABD, Fransa, Belçika, İsveç, İspanya, Hollanda, Bermuda, Tanzanya, Sudi Arabistan, İzlanda, Kolombiya gibi ülkelerde kullanılmaktadır.

KEP ile ilgili konuları önümüzdeki aylarda sıkça önünüze geleceğini ümit ediyorum.

Mustafa :Örneğin adli sicil kayıtları, nüfuz cüzdan ve ikametgah adres belgeleri KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile şirketler tarafından alınabilir mi? KEP ile e-Devlet nerelerde birleşir? Yurtdışına çıkış harç pulunu online bir şekilde yapamaz mıyız?

KEP sisteminin teknik olarak ve KEP ile ilgili mevzuata göre bu tür pek çok uygulamada kullanılabileceğini düşünüyorum. Firmalarımızın da geliştirmiş olduğu yazılımlara yeni fırsatlar da yaratacaktır. Sürecin oturması ve iş akışlarının bu şekilde modellenebilmesi, KEP kullanıcı sayısının ve uygulamalarının artması ile mümkün olacaktır. 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

 1. Posta ve Telgraf TeşŸkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) (ptt.gov.tr)
 2. TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.şž.(TNB KEPHS) (tnbkep.com.tr)
 3. TÜRKKEP A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (turkkep.com.tr)

Kaynaklar

Tags: , | Categories: Infographic Posted by Editorial on 08.01.2013 00:08 | Yorumlar (0)

İsimtescil kendi verileri ve dünya verilerini karşılaştıran güzel bir infografik yayınladı.

737700_519236171430089_1357288984_o.jpg (327,85 kb)

Tags: | Categories: Control Panels Posted by Editorial on 27.11.2012 08:45 | Yorumlar (0)

Hosting sektörüne yönelik bir girişim olan MaestroPanel'de dikkate değer bazı gelişmelerin olduğunu sizlere bildirmek isteriz. İşte MaestroPanel'in blog yazısı.

MaestroPanel 0.9.1

MaestroPanel’in çalışması ile ilgili bir çok değişiklik yaptığımız bu sürümümüzde daha çok arka planda iyileştirmelere odaklandık. Kurulum sistemimizi yeniledik ve bir çok işleyişi optimize ettik.

 • MaestroPanel 0.9.1 x64                  Başlat
 • MaestroPanel 0.9.1 Update (13MB)   İndir


İşte dikkat çekici bir kaç düzenlememiz;

 • MaestroPanel Agent iyileştirildi.
 • MaestroPanel Web Management Servisi iyileştirildi.
 • MaestroPanel Web Management Servisi x64 desteği eklendi.
 • Otomatik Lisans uzatma eklendi.
 • Kurulum Setup’ları iyileştirildi.
 • Box lisans modeli eklendi.
 • Domain IP değiştirme düzeltildi.
 • Scriptomatic hataları düzeltildi.
 • Bayi hakları ve çalışması ile ilgil düzenlemeler yapıldı.
 • MySQL Charset hatası düzeltildi.
 • Domain Plan sunucu hatası düzeltildi.
 • IIS7 için OutputCache optimize edildi.
 • Domain Kullanıcısı seviyesinde iyileştirmeler yapıldı.
 • PHP 5.3 ve PHP 5.4 Optimize edildi.
 • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri yapıldı.

CeBIT Bilişim Eurasia

MaestroPanel olarak bu yıl Avrasya’nın bir numaralı Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT Bilişim Eurasia’ya katıldığımızı duyurmaktan heyecan duyarız.

Kullanıcılarımız ile tanışmak, yeni iş birliktelikleri başlatmak ve en önemlisi sizlere MaestroPanel’in yapabildiklerini anlatmak ve sorularınızı cevaplamak için Salon 4, A58 standımız da 29 Kasım‘dan 02 Aralık‘a kadar sizleri bekliyor olacağız. 

 • Fuar Davetiyesi İçin Tıklayınız (Ücretsiz)
 • Facebook Etkinliğimize Katılmak İçin Tıklayınız
 • Eğer bizden randevu almak isterseniz lütfen Randevu Talep Formu‘nu kullanınız. SMS Randevu için Tıklayınız.
 • Fuar alanı ziyareyçilere 10:00‘da açılıyor ve 19:30‘da kapanıyor. (Kapanış: 02 Aralık Pazar 18:30)

Bayilik Sistemimiz

Beklenen bayilik sistemimizi nihayet devreye aldık ve siz kullanıcılarımız için Müşteri Kontrol Panelimize entegre ettik. Üye olmak için Tıklayınız

Peki bayilik sisteminin avantajı nedir?

 • Bayilik sisteminin avantajı belirli bir yüzde indiriminin yanı sıra sonradan ödemeli yani faturalı bir sistemde çalışabilmenizi sağlamasıdır.
 • Ay içerisinde ihitiyacınız kadar lisansı anlık olarak ödeme yapmaksızın oluşturabilmenizi sağlar.
 • Ay sonuda aktif olan lisanslarınızın toplamı faturalandırılıp size gönderilir. Kredi Kartı veya Banka Havalesi şeklinde ödeme yapamnıza imkan verir..

Not: Şu an için sınırlı sayıda pilot firma ile bayi sistemi ile çalışmaktayız. Konu ile ilgili ayrıntıı bilgi için ping@maestropanel.com adresi ile veya (0212) 988 1218 iç hat 101 ile iletişim kurabilirsiniz.
 

Box Lisans Kullanımda

Sizlerin de kullanım alışkanlıklarını göz önüne alarak Box isminde yeni bir lisans tipini kullanıma açtık.

Box lisans, MaestroPanel’in dağıtık özelliğini kullanmak istemeyen ve tüm servisleri tek bir sunucu üzerinde çalıştırmayı planlayan kullanıcılarımız için tasarlanmış düşük maliyetli, hafif-sıklet lisans tipidir.

Box Tipi Lisans Fiyatlarımız:

 • Aylık 9,95$
 • Yıllık 99$
 • Ömür Boyu 199$

Sunucunuz için Box lisansına sahip olmak için tıklayınız.

Yeni Hizmetler

Yeni müşteri kontrol panelimizi devreye aldık ve yine eski kullanıcı adı ve parolanız ile https://secure.maestropanel.com üzerinden erişebilmenizi sağladık.
Sistemimizi yenilerken bize gelen talepler doğrultusunda lisans haricinde 2 adet yeni hizmet ekledik:

 • Sunucu Taşıma Hizmeti (100 Domain) 50$
 • Sunucu Optimizasyon Hizmeti 50$

Belirli şartlar altında kullanıcılarımız, sunucu taşıma ve sunucu optimizasyonu (sorun çözme) hizmetlerini direkt müşteri kontrol panelimiz üzerinden kredi kartı veya banka havalesi ile satın alabilirler, hızlı bir şekilde aksiyon alabilirler.

Tags: , , , , | Categories: Domain Posted by Editorial on 02.11.2012 20:15 | Yorumlar (3)

3 Aralık 2012 tarihinden itibaren “.TC’’ uzantısı, isteyen herkesin kullanımına sunulacak.

Hızla gelişen internet sektörüyle birlikte en yaygın kullanılan ‘’com’’ uzantısı ile biten internet alan adları dünyada olduğu gibi ülkemizde de tükendi.

İnternette faaliyet göstermek isteyen birçok kurum, kişi ve marka farklı uzantılar veya çok uzun alan adları kullanıyor; bu da dil farklılığından, isim uzunluğundan kaynaklanan iletişim ve ulaşım sorunları yaşanmasına neden oluyor.

5 Kasım’dan itibaren Türkiye Pazarı’na sunulacak olan .TC uzantısı; alan adı seçenekleri,  teknolojisi, satın alma kolaylığı ile Türkiye’nin yeni alan adı uzantısı olacak.

.TC alan adının sahibi olan İngiliz Adams Names şirketini satın alan Alman kökenli INTERSTATE şirketinin Türkiye’de kurduğu TCNET Internet Şirketi tarafından pazara sunulacak olan .TC uzantısı üç aşamada Türk halkının hizmetine sunulacak.

19 Kasım itibariyle ön satış haftası

Markaların ve kurumların internet ortamında isimlerinin farklı kişilerce alınmasıyla yaşadıkları mağduriyeti göz önünde bulunduran TCNET yönetimi, sorumlulukları gereği pazara girdikleri ilk dokuz günü yalnızca Marka Tescil Belgesi olan kurum ve kişilere özel kayıt haftası olarak ayırdıklarını açıkladılar. 19 Kasım 2012 tarihinden itibaren ise bir hafta ‘’ön satış haftası‘’ yaparak internet dünyasının yenilikçi, girişimci camiasına alan adlarını sunacaklar.

“.TC’’ uzantılı alan adı kullanan markaların haklarını korumak amaçlı olarak girişimde bulunan TCNET yönetimi, tüketicilerle yaptığı sözleşme gereği herhangi bir itilafta İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu Hakem Kurulu’nun kararlarına uyacak. Diğer uzantılarla ilgili yurt dışı mahkemelerde haklarını arayan marka, kişi ve kurumlar “.TC’’ uzantısında böyle bir sorun yaşamayacak.

3 Aralık 2012 tarihinden itibaren “.TC’’ uzantısı, isteyen herkesin kullanımına sunulacak.

Şirketin Genel Müdürü  ve ortağı olan Ertan Ulutaş; “.TC’’ uzantısını Türkiye’de pazara sunarken hem internet sektörüne kolaylık ve katma değer sağlayacaklarını hem de bu vesile ile yabancı bir yatırımcıyı teknolojisi ile beraber Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyduklarını açıkladı.

Alan adı satışının internet ortamında yapılması nedeni ile dünyanın her yerinden yapılabileceğini vurgulayan Ulutaş, Türkiye’de yaptıkları yatırımla daha çok Türk insanına hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. “’.TC’ uzantısı kurum, kişi ve markalara iletişim ve ulaşımın daha kolaylaşacağı bir internet ortamı sunacak, böylece kısa zamanda Türkiye’nin yeni alan adı olacağız.” dedi.

Ayrıca .gov uzantısının Amerikan Devleti’ne ait bir uzantı olduğunu belirten Ulutaş, sosyal sorumluluk gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına .TC uzantısını ücret almadan vereceklerini açıkladı. Ulutaş, “Belediyeler ve kamu kuruluşlarıyla birçok sosyal kampanya yaparak internet ortamında sorumluluklarımızın bilinci ile birçok yeni yatırım yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Kaynak: http://www.mediacatonline.com/tc-uzantili-alan-adi-geliyor/

Tags: | Categories: İnceleme Posted by Editorial on 20.10.2012 00:10 | Yorumlar (1)

Hosting firmaları zaman zaman kurumsal imajlarını yenilemek adına logo ve web sitelerini değiştirirler yeni ve servisler sunarlar. Bu firmalardan en son dikkatimizi çeken ise SadeceHosting oldu. Bizde siz okuyucularımıza nelerin değiştiğini duyuralım dedik.

SadeceHosting'in Eski Logosu

SadeceHosting'in Yeni Logosu

Korkmayın logoları değerlendirip üzerine yorum yapmayacağız, bunu size bırakıyoruz nede olsa biz teknik adamlarız. Network'de packet loss olsa yorum yapmamız çok kolay olur ama iş tasarıma gelince olay başka ki zaten bu blog'un konusu değil.

Ek olarak yeni logo ile birlikte yeni bir tanıtım filmide yayınlamışlar, güzelde olmuş;

 

Video'da sadeceHosting'e dair güzel veriler var. Öncelikle dikkatimizi çeken 15 milyon dolar yatırım yapılmış. Bu sanırım kurulduğundan beri yatırılan rakam yani her yeni CPU ailesi çıktığında alınan donanım, verimerkezi için yapılan harcama vs.vs. hepsi içinde acaba kaç senenin toplamı?

64,440Mbit Uplink yani SadeceHosting vermerkezinin büyüyebileceği maksimum kapasite belirtilmiş. 64,440Mbit, 8055MB'a tekabul eder kolay anlaşılması açısından SadeceHosting'in 8GB çıkışı vardır diyebiliriz.

2.1 Petabyte 2.100.000GB yapar tabiki bu çok yüksek bir rakam sanırım burada SadeceHosting'in tüm VDS'leri tutuluyor. Kapasite günümüzde kolay elde edilebilen bir değer burada önemli olan performans yani storage'ın yaptığı anlık I/O bu değeride merak etmiyor değiliz.

%99,98'lık bir oran Türkiye şartlarında bizce çok iyi. Genelde firmalar bu söylemlerinin arkasında durmuyorlar ama bildiğimiz kadarı ile SadeceHosting'in Uptime ile ilgili bir sorunu bulunmuyor. Yeri gelmişken daha önce yazdığımız %99,9999 Uptime yazımızı okumanızı öneririz. %99,98 Uptime'ın Yılda 8 saat kesintiye tekabul ettiğini hatırlatırız.

Videonun ilerleyen bölümlerinde SadeceHosting'in bir dizi ürününü görüyoruz. SadeceCloud, SadeceCdn, SadeceStream bu ürünlerin domainleri mevcut fakat hepsi sadecehosting.com a yönleniyor sanırım ilerleyen günlerde lansmanları yapılacak yada direkt mevcut web sitesi üzerinden hizmete açılacak biz Cdn'in yada diğer servisleri web sitelerinde bulamadık. Hizmete girdiğinde güzel servisler olacağını düşünüyoruz. En azından sektörde son kullanıcıya klasik hosted hizmetinden daha farklı servisler sunan firmalar çoğalıyor olması sevindirici.

Ürünlerin tanıtırken bir kaç konu dikkatimiz çekti. Örneğin CDN hizmetinde "Türkiye'nin Tek Yerli İçerik Dağıtım Ağı" denmiş. CDN hizmeti alanlar bilecektir Türkiye'de bir kaç yerli firma CDN hizmeti veriyor. Daha önce Röportajını yaptığımız Netdirekt'in CubeCDN'i , Saglayici.com'un  CDN'i ve bir çok CDN reseller'i mevcut. Buradaki Tek Yerli denmesinde kasıt sanırım tüm CDN sunucularının Türkiye'de barındırılmasıı ile alakalı olduğunu düşünüyoruz. Yoksa bir çok yerli firma CDN hizmeti vermeye çoktan başlamıştı, slogan sanki biraz fazla zorlanmış.

Toparlarsak, Tanıtım filmi ve rebranding SadeceHosting'e yeni bir soluk getirmiş. Türkiye'de en çok göz önünde olan firmanında SadeceHosting olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Etohum, PozitifTv ve daha bir çok mecrada SadeceHosting'i görebilirsiniz bu tarafı ile SadeceHosting örnek alınması gereken bir firma olduğunu düşünüyoruz.

Tags: , , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 19.10.2012 04:53 | Yorumlar (0)

Akamai belirli çeyrekler halinde yayınladığı Internet hız raporunu yani " The State Of The Internet" raporunun Q2'sini yayınladı. Bizde kısa bir özet çıkarttık.

Global Internet Penetrasyonu

665 Milyon IP Adresi 242 Ülke/Bölge Akamai Intelligent Platform ile Internete bağlı. Bu rakam tabiki tek bir IP'den birden fazla host'un çıkmasınıda hesaba katarsan 1 milyarı bulur diye tahmin ediyoruz. Bu rakam göre geçen seneye göre %10 bir artış yaşanmış.

Benzersiz yani Uniq IPv4 IP adreslerinde sahip olan ilk 10 ülkeden İtalya %25 ile birinci sırada, İngilterede %17 ile ikinci sırada. Ipv4 hızla tüketiliyor ARIN bu yılın ilk yarısında sadece 3 IP blogunun kaldığını duyurmuştu yani 16 milyondan az bir IP Adresi Amerika bölgesinde kaldı.

Genişband Bağlantı

İsviçre Akamai trafiğinin %22'lik trafiğini oluşturarak ortalam 10Mbps bağlantı ile yüksek bandgenişliğinde birinci sırada. Avrupa ülkelerinin toplamı bu çeyrekte genş band kullanımında %10 bir ilerleme kaydetmiş. Çek Çumhuriyeti geniş band kullanımını %21, İngiltere %17, İsviçre ise %15 arttırmış.

Genişband kullanımında İspanya % 132 lik çok etkileyici bir yüzde ile dikkatmizi çekti, gerileyen ülkeler aradında Portekiz %8.1 ile dikkat çekiyor.

Ortalama ve En Yüksek Bağlantı Hızları

Küresel bağlantı hızı her raporda ilerlemeye devam ediyor, Rapora göre 2012 yılının ikinci çeyreğinde 3.0Mbps ile geçen çeyreğe göre %13 bir büyüme göstermiş. 

Raporda 6 Avrupa ülkesi Global Top 10 Listesinde girmiş görünüyor. Bu ülkelerin listesi ise şöyle;

 1. Latvia (#4) (8.7 Mbps)
 2. Switzerland (#5)
 3. Netherlands (#6)
 4. Czech Republic (#7)
 5. Denmark (#8) 
 6. Finland (#10)

Mobil Bağlantılar

Mobile bağlantılarda bir önceki çeyreğe göre ilerleme yaşanmış. Geçen çeyrekte Rusyada bir mobile provider 7.4Mbps ile birinci ilken bu çeyrekte İngilterede ki bir mobile servis sağlayıcı 44.4mbps ile birinciliği ele geçirdi.

Raporun Tamamı için : http://www.akamai.com/stateoftheinternet/