Tags: , , , | Categories: İnceleme Posted by Editorial on 01.03.2013 02:43 | Yorumlar (0)

Türkiye'de son yıllarda bir çok kamu hizmeti artık internetten de verilmeye başlandı ve belirli kanunlarlada bu hizmetlerin kapsamı giderek artıyor. Bürokrasiyi ortadan kaldırmak, işleri hızlandırmak ve e-devlet dönüşümünü tamamlamak için sevindirici haberler alıyoruz. Her ne kadar yavaş ilerlesede umut verici gelişmeler oluyor. 

E-Devlet konusunda Kanunlar, Mevzuatlar bu yönde değişip yenilenirken de özellikle bilişim sektöründe olan Servis Sağlayıcılara'a yeni fırsat kapılarıda açmıyor değil. İşte bunlardan biride Kayıtlı Elektronik Posta yeni KEP.

Kep Nedir?

KEP sistemi, servis sağlayıcı tarafından kullanıcılarına uluslararası standartlarda ve hizmet kalitesi artırılmış eposta sistemi sunabilmeyi hedefler. Bu sistem, piyasadaki elektronik posta sistemlerinde bulunmayan kayıtlı eposta hizmetini ve güvenlik fonksiyonunu sağlayacaktır. Kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak, etkin ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak, modüler ve esnek bir sistem olmak gibi çeşitli amaçları hedeflemektedir.

KEP sistemi, kayıtlı elektronik posta konseptini oluşturan bileşenleri ve teknolojileri anlamlı bir bütünlük içerisinde kullanıcıya sunacaktır. Piyasadaki eposta sistemlerinde görülen teknolojik bütünleşme ve genişleme kısıtlarına çözüm olarak, modüler, esnek ve farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliğini en üst düzeyde sağlayan bir teknolojik ortam oluşturulması hedeflenmektedir. KEP sistemi, günümüz teknolojilerini en son yetenekleriyle sunduğu gibi, daha sonra çıkacak teknolojilerin de sisteme eklenmesi için kolay uyarlanabilir olacaktır.
Örneğin e-imza ve zaman damgalama teknolojileri ilerledikçe KEP sistemi de bu teknolojilerinin güncelliğini güvenlikten taviz vermeyecek şekilde takip edecektir. Ayrıca e-posta gönderme ve alma teknolojileri de proje amaçlarına uygun olarak en son teknolojilerden seçilecektir.

KEP, elektronik postanın bilinen hizmetlerine ilave olarak, elektronik posta göndericisi ve alıcısı arasında;

 • Gönderici tarafından gönderinin yapılıp yapılmadığına,
 • Ne zaman yapıldığına,
 • Ne gönderildiğinin ispatlanabilmesine,
 • Alıcıya iletilip iletilmediğine,
 • Gönderinin Alıcının posta kutusuna ulaşıp ulaşmadığına

İlişkin delil hizmetleri sunmakta ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesine(opsiyonel) imkân tanımaktadır. 

KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. Bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin KEP sisteminin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgeler olarak kabul edilmektedir.

KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında kimlik doğrulama, elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli hizmetler de sunulabilmektedir. 

KEP sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler(vatandaşlar) üye olabilecektir.

Biraz detaya inersek;

 • KEP sadece e-tebligat ile ilgili değildir. e-tebligat KEP uygulamalarından sadece birisidir.
 • KEP sistemi, üzerinde projeler geliştirilecek katma değerli pek çok servisi barındırabilir. Çeşitli uygulamalar, kurumsal entegrasyon ve e-devlet projeleri planlanabilir.(sipariş, talimat, teklif, başvuru, yazışma, vb..)
 • KEP sistemi ülkemizde kapalı devre çalışır. KEP adresinden sadece KEP adreslerine mail atılabilir yada alınabilir.

Bu hali ile KEP sistemi, e-Dünyamızdaki yasal geçerli iletişim kanalı eksikliğini gideren bir araç olarak değerlendirilebilir.

 • Firmalar belirleyecekleri "İşlem Yetkilisi" ve yetkilendirmeler ile KEP adreslerini yönetebilirler.
 • KEP sistemi kimlik doğruluğunu sağladığından alıcı tarafın kimlik doğrulama yapmasına gerek kalmaz. 
 • TNBKEP sistemi gönderdiğiniz\aldığınız içeriği saklamaz. Gelen kutusundan silebilirsiniz. Sadece iletim ile ilgili kanuni delil niteliğinde kayıt tutulur. Sistemin arşiv hizmetini vermesini ayrıca isteyebilirsiniz.
 • Kanunen geçerli bu deliller yönetmelik gereği 20 yıl süre ile saklanır. (e-tebligat 30 yıl)
 • İleride, gönderen yada alan tarafın herhangi bir neden ile gönderiyi ispatlaması gerekir ise iletilen e-postayı mahkeme kanalı ile işleme alması gerekir. (Arşiv hizmeti alınmıyor ise epostayı orijinal hali ile saklamış olmasını gerektirir.)
 • KEP Hizmet Sağlayıcılığı regülasyonu BTK tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgi, ilgili mevzuat vb : http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/index.php
 • Ülkemizde ISO 27001, 27013, ETSI 102 640 gibi standartlar aranmaktadır.
 • TNBKEP sistemleri yönetmelikler gereği olan sertifika ve kurallara uygun olarak Türkiye Noterler Birliği Binası adresinde Ankara’da kurulmuştur. Felaket Kurtarma Merkezi Konya’dadır.

KEP (Registered email veya Certified email) Almanya, İtalya, Avusturya, ABD, Fransa, Belçika, İsveç, İspanya, Hollanda, Bermuda, Tanzanya, Sudi Arabistan, İzlanda, Kolombiya gibi ülkelerde kullanılmaktadır.

KEP ile ilgili konuları önümüzdeki aylarda sıkça önünüze geleceğini ümit ediyorum.

Mustafa :Örneğin adli sicil kayıtları, nüfuz cüzdan ve ikametgah adres belgeleri KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile şirketler tarafından alınabilir mi? KEP ile e-Devlet nerelerde birleşir? Yurtdışına çıkış harç pulunu online bir şekilde yapamaz mıyız?

KEP sisteminin teknik olarak ve KEP ile ilgili mevzuata göre bu tür pek çok uygulamada kullanılabileceğini düşünüyorum. Firmalarımızın da geliştirmiş olduğu yazılımlara yeni fırsatlar da yaratacaktır. Sürecin oturması ve iş akışlarının bu şekilde modellenebilmesi, KEP kullanıcı sayısının ve uygulamalarının artması ile mümkün olacaktır. 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

 1. Posta ve Telgraf TeşŸkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) (ptt.gov.tr)
 2. TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.şž.(TNB KEPHS) (tnbkep.com.tr)
 3. TÜRKKEP A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (turkkep.com.tr)

Kaynaklar

Yorum ekle
biuquote
 • Yorum
 • Canlı önizleme
Loading