Tags: , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 12.08.2014 21:08 | Yorumlar (0)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Posta Hizmetleri Sektörlerine Yönelik Proje/Çalışma Önerilerinin Alınması

Bilindiği üzere, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü özellikle son yıllarda, tahminlerin ötesindeki bir hızla gelişerek ülkelerin ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplumun refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline gelmiştir. Bununla birlikte, BİT sektörü ve posta hizmetleri sektöründeki gelişmeler, bir taraftan yeni mevzuatların hazırlanması ve mevcutların değiştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarırken, bir taraftan da gerek sektöre yönelik görev icra eden kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse bahse konu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeci, hizmet sağlayıcı, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların, oluşabilecek fırsatları ve tehditleri önceden tespit ederek proaktif davranışlar geliştirmesini zorunlu hale getirmekte, bu kapsamda yapılacak çalışmaların ise anılan sektörlerin gelişimi ve sonuçta ülkemizin gelişimi adına büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda gerek BİT sektörü ve posta hizmetleri sektörlerine yönelik önemli sorunları çözebilmek, gerekse bahse konu sektörlerin gelişiminde ön almak ve proaktif çalışmalar yaparak sektörün gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla; önümüzdeki süreçte anılan sektörlerde gündeme gelmesi muhtemel konulara yönelik mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler de dahil olmak üzere, yapılabilecek çalışmaların ortaya konulması, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bu çalışmalar ile bahse konu sektörlerde oluşabilecek fırsatları ve tehditleri önceden tespit ederek sektör aktörlerinin bu konulardaki farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu çalışmanın başlangıç aşamasında, sektör açısından önemli ve öncelik arz eden konu ve proje başlıklarının belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen amaçlara yönelik yapılacak çalışmalar, değerli sektör paydaşlarının görüşleri ile sağlıklı bir şekilde tespit edilebileceğinden, kısa ve orta vadede yapılabilecek çalışma konularının ya da projelerin belirlenebilmesi amacıyla; 19/08/2014 tarihine kadar sektör açısından önemli ve öncelik arz ettiği değerlendirilen konu ve proje başlıklarının, özet açıklama ile birlikte aaydin(at)btk(nokta)gov(nokta)tr ve maktas(at)btk(nokta)gov(nokta)tr e-posta adreslerine gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yazının Orjinali: http://www.btk.gov.tr/sayfa.php?ID=363

Yorum ekle
biuquote
  • Yorum
  • Canlı önizleme
Loading