Tags: , | Categories: Etkinlik Posted by Editorial on 30.08.2014 22:20 | Yorumlar (0)

Data Center Türkiye Konferansı (DCT 2014), Türkiye’de veri merkezlerine ilişkin, çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platformdur. Data Center Türkiye organizasyonu tarafından gerçekleştirilecek bu kongrenin amacı, veri merkezleri parametrelerinin ve bilişim altyapı sektörünün tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp, ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktadır.

Kongreye, BT Yöneticileri, Veri Merkezi Yöneticileri, Danışmanlar, Veri Merkezi Dizaynı Yapanlar, Uygulama Yapan Sistem Entegretörleri, Üretici ve Tedarikçi Firmaların Yetkilileri, Akademisyenler, Bürokratlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri iştirak edecektir.

Tags: , , , , | Categories: Etkinlik Posted by Editorial on 09.11.2013 15:22 | Yorumlar (0)

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD)'in ilk defa organize edceği Data Center Türkiye Konferansı ülkemizdeki verimerkezi bilincinin arttırılması ve standardların anlaşılması açısından önemli bir etkinlik olacağa benziyor. Aldığımız duyumlara göre Verimerkezi işleten firmaların katılımında yoğun olacağı etkinlik Türkiye'de bu alandaki açığı dolduracağa benziyor.

Basid'in etkinlik ile ilgili açıklaması aşağıdaki şekilde:

Konferans  günü çok değerli açılış konuşmacıları ile başlayacak ve bilişim altyapı  ile doğrudan ilişkilendirilmiş olarak BT Altyapı Çözümleri  Paneli, Veri Merkezi Altyapı Çözümleri paneli, Kablo Yönetim Sistemleri  Paneli, Veri merkezi Soğutma Çözümleri  Paneli, Güç  Yedekleme Çözümleri Paneli, Veri merkezi Enerji Yönetimi Çözümleri Paneli, Veri Depolama ve Tasarruf Çözümleri Paneli, Veri Merkezi Güç Yönetimi Paneli gibi birçok Genel Müdür Yardımcısı, Üst Düzey Yönetici ve sektörün önde gelen Duayenlerinin bilgi paylaşımında bulunacağı oturumlar ile devam edecek etkinlikte, veri merkezleri parametrelerinin tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp, ele alınabileceği birçok gündem konusunu bulabileceksiniz.

 • Güç Yedekleme Çözümleri
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(CFD)
 • Kablo Çözümleri
 • Kablo Yönetim Sistemleri
 • Konteyner Veri Merkezi Çözümleri
 • Tasarım ve İnşaat Çözümleri
 • Veri Depolama ve Tasarruf Çözümleri
 • Veri Merkezi Altyapı Çözümleri
 • Veri Merkezi Colocation

http://www.datacenterturkiye.com/

Tags: , , , , , , , , | Categories: Datacenter, Haber, İnceleme Posted by Editorial on 27.10.2013 06:44 | Yorumlar (0)

DGN Teknoloji Genel Müdürü Dağhan Uzgur'un kaleme aldığı bilgilendirici ve güzel bir yazıyı siz okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Dağhan Bey, Geçen yıldan bu yana tanıtımı yapılan, Verimerkezlerinin ve Web Hosting firmalarının merakla beklediği HP Moonshot sunucu ailesini detaylıca incelemiş ve merak edilen soruların yanıtlarını vermiş. Merak eden okuyucularımız için orjinal bağlantı aşağıda.

HP Moonshot ile tanışın (daghan.net)

 

Tags: , , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 18.07.2013 01:31 | Yorumlar (0)

Ülkemizde böyle projeleri görmek sevindirici. Tier serviyelerindeki her vermerkezi verilen hizmetin kalite standartları açısında Türkiye'de sıçrama yapacaktır. Umarız Türkiye'de bir elin parmaklarını geçemeyen Tier altyapısını destekleyen vermerkeslerimiz daha çok artar. Video'dan izlediğimize göre Datapark İstanbul oldukça modern bir mimariye ve uluslararası standardlara sahip.

dataparkistanbul.com sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Tehmin edileceği gibi ilk etapta barındırma firmaları veya co-location hizmetinden ziyade hedef bankalar, kamu kuruluşları ve sistem odalarını outsource etmek isteyen büyük firmalara yönetlik olduğunu söylüyorlar.
Aslında küçük verimerkezlerinin böyle büyük bir yere ihtiyaçları var. Türkiye'de 100-200m2 bir çok verimerkezleri verimsiz olarak çalıştırılıp yüksek maliyetlerle sürdürülüyor halbuki bu tip telekom-otel mantığına geçmeleri herkes için çok daha iyi efektif olacaktır. Öğrendiğimize göre projenin yapımını NovaCorp gerçekleştirecek.

Broşür :
http://www.dataparkistanbul.com/dataparkistanbul.pdf

Tags: , , , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 29.03.2013 07:27 | Yorumlar (0)

 

Bugün yaklaşık 5 milyarı insan 5 milyarı da cihaz, 10 milyar olan internete bağlanabilen nesne sayısının 2020 yılında 50 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bağlantılı (connected) olarak nitelendirilen tüm bu nesneler bir yandan veri üretirken bir yandan da bu verileri paylaşarak olağan üstü bir trafik oluşturmaktadırlar. İnternet ile başlayan ve olağan üstü hızla genişleyen “Siber Evren”de üretilen, saklanan ve iletilen bu verilerin büyüklüğü 2005 yılında 130 Exabyte (milyar Gigabyte), 2010 yılında 1.227 Ebyte iken; 2015 yılında 8.590, 2020 yılında ise 40.000 Ebyte değerine ulaşması beklenmektedir.   

Siber evreni oluşturan bu veriler, Veri Merkezi (VM) olarak adlandırılan yapılarda saklanmakta ve işlenmektedir.  Yakın zamana kadar kurumların Bilgi işlem birimlerinde sunucu ve disk ünitelerinin barındırıldığı bir odadan ibaret olan bu yapılar, artık çok yüksek standartlı fiziksel ve teknolojik altyapılar haline gelmişlerdir.  

Uluslararası standartlarda güvenli ve güvenilir bir veri merkezi için temel gerekler şunlardır; 1- Yüksek fiziksel güvenlik, 2- Yedekli altyapı bileşenleri, ısıtma/soğutma ve enerji sistemleri, 3- Yüksek kapasiteli ve farklı noktalara bağlı yedekli iletim (transmisyon) hatları, 4- Risk yönetimine dayalı bilgi güvenliği sistemi, 5- Yüksek iş sürekliliği (%99,9 üzerinde kullanılabilirlik oranı)  

Bu gerekler Telecommunications Industry Association (TIA) tarafından oluşturulan bir standart olan "TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standars for Data Center" standardına göre 4 seviyeli (Tier 1 - Tier 4) olarak sertifikalandırılmaktadır. Bu standarda göre kullanılabilirlik oranı Tier-1 bir VM’de %99,671 iken Tier-2’de %99,741, Tier-3’de %99.982, Tier-4’de ise %99,995 olmaktadır.  

Ülkemizde Tier-3 seviyesinde bir kaç VM olmasına rağmen Tier-4 seviyesinde bir VM’in varlığı bilinmemektedir. Güvenlik ve güvenilirlik açısından iyi bir VM’in en az Tier-3 seviyesinde, devlete ait çok kritik verilerin barındırıldığı bir VM ise Tier-4 seviyesinde olması gereklidir.  

ABD’li Facebook tarafından kurulmakta olan VM’nin büyüklüğü 28.520 m2, CITI tarafından Almanya’da kurulan ve 2008 yılından beri hizmet veremekte olan VM’nin büyüklüğü 21.180 m2 iken halen tüm Türkiye toplam 30.000 m2 civarında bir VM varlığına sahiptir. Ancak son bir kaç yıl içinde ülkemizde bu alanda yızlı bir gelişme söz konusudur. Geçen yıl %60’lık tesis büyümesi ile dünyada 1. olan ülkemiz, bu alandaki yatırmların artış oranında dünya ikincisi, yapılan 1.8 milyar $’lık yatırımla da dünya 14. olmuştur.  

Bilgi Çağı olarak ta adlandırılan günümüzde siber evren; pekçok yeni imkan ve fırsat yanında “Siber Güvenlik” olarak adlandırılan çok sayıda tehdit ve tehlikeyi de bünyesinde barındırmaktadır. Siber evrenin çekirdeğini oluşturan VM’ler, siber güvenliğin de ana unsurlarının başında gelmektedir. Dolayısıyle VM ve bilgi güvenliği birbirinden ayrı düşünülemeyecek çok önemli olgulardır.   

Bireysel, Kurumsal ve Ulusal güvenliğin en önemli unsurlarından biri haline gelen Siber güvenliğin sağlanmasında her düzeyde farkındalığın oluşturulması, bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılmasını kendisine misyon edinmiş olan Bilgi Güvenliği Derneği (BGD); Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve Barolar Birliği’nin destekleri ile 150’ye yakın kurum ve şirketi temsilen 300 civarında kişinin katılımı ile 26. Mart 2013 tarihinde "Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği" konulu bir konferans düzenlemiştir. 

 Konferansta, veri merkezleri ve bilgi güvenliği’ne ilişkin mevcut durum analizi, eğilimler ve düzenleme ihtiyaçları ile teknolojik gelişmeler ve bilgi güvenliğinin sağlanması ana konuları tartışılmıştır. Katılımcıların “Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği”ne ilişkin görüşlerini almak üzere bir de anket düzenlenmiştir.  

Konferansta konuşmacılarca altı çizilen ortak konulardan bazıları şunlardır; -  Her kurum ve kuruluşun kendi özel VM’ini kurması önemli ölçüde kaynak israfına, güvenlik    risklerine ve veri paylaşımında zorluklara neden olmaktadır. -  Gelişmiş ülkelerde VM’leri konsolide edilerek sayılarını azaltılıp kapasite ve standartlarını  yükseltme yönünde bir eğilim vardır. Bulut bilişim hızla gelişip yaygınlaşmaktadır. -  VM konsolidasyonu ve bazı hizmetlerin bulut bilişim yapılarından servis olarak alınması  ülkemiz için de kaçınılmazdır. Ancak bunun için kanuni düzenlemlere ve uygun  regülasyonlara ihtiyaç vardır. -  Ülkemizdeki VM’lerinin çoğu düşük kapasite ve standartta olup bu durum güvenlik ve  güvenilirlik zaafiyeti ve risklerinin oluşmasına neden olmaktadır. -  Mevcut kamu istihdam politikası ve kamu alım prosedürleri nedeniyle kamuda yüksek kaliteli       VM kurmak ve onları yüksek standartlarda işletmek çok zordur. -  Bilgi güvenliği sonradan temin edilemez, sistemlerin tasarlanıp kurulumu sırasında  oluşturulmalı ve risk yönetimi mantığıyle yönetilmelidir.  -   Siber dünyada güvenlik açısından en zayıf halka insandır. Bağlantılı durumdaki herkesin bu  konuda bilgilendirilmesi ve risk ve tehditlere karşı farkındalığının arttırılması zorunludur.  

Konferans bünyesinde ayrıca değişik kurum ve şirketlerden yaklaşık 60 kişinin katılımı ile "Ulusal Veri Merkezleri Strateji Belgesi" dokümanı  hazırlamak amacıyle bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Konferans sunumları, anket sonuçları ve çalıştay çıktıları bir araya getirilerek oluşturulacak bu doküman,  ilgili kurumlara sunulup kamuoyu ile de paylaşılacaktır.   

Ahmet Hamdi ATALAY
Bilgi Güvenliği Derneği , YK Başkanı 

Kaynak
www.bilgiguvenligi.org.tr

 

Tags: , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 23.03.2013 23:03 | Yorumlar (0)
Tags: , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 14.03.2013 17:21 | Yorumlar (0)

6. Uluslararası Datacentre ve Cloud Ödülleri için kayıtlar bugün başladı. Ülkemizden de katılan olurmu bilmiyoruz ama beğendiğiniz hizmetleride önerebileceğiniz yarışmada verimerkezleri 13 kategorileride değerlendirilecek 

 

 1. Category 1: Public Cloud services and Infrastructure
 2. Category 2: Private Cloud Services and Infrastructure
 3. Category 3: Energy Efficiency and Environmental Sustainability
 4. Category 4: Co-location Provider of the Year
 5. Category 5: Datacentre Retrofit of the Year
 6. Category 6: New Datacentre of the Year
 7. Category 7: Managed Services Award
 8. Category 8: Operational Excellence of the Year
 9. Category 9: Modular Award
 10. Category 10: Entrepreneur of the Year
 11. Category 11: CxO of the Year
 12. Category 12: Young Talent of the Year
 13. Category 13: Judges Award

 

13 Haziran 2013'de açıklanacak olan yarışmada umarız ülkemizden de katılım gerçekleşir.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.datacentreawards.com/categories-and-entry-criteria

Tags: , , , , , | Categories: Cloud Computing, Datacenter Posted by Editorial on 13.04.2012 03:15 | Yorumlar (0)

Düzenlenen basın toplantısında ilk konuşmayı Telecom Italia Sparkle CEO’su Riccardo Delleani gerçekleştirdi. Delleani sunumunda önce Telecom Italia Sparkle Grubu ve MedNautilius'un bu grup içindeki yerinden bahsetti. MedNautilius ile Akdeniz'de çok güçlü bir deniz altı fiber kablo ağına sahip olduklarını belirten Delleani, MedNautilius'un 7.500 km uzunluğundaki omurgasıyla İtalya, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, İsrail ve Kıbrıs arasında kusursuz bir bağlantı sağlayan gelişmiş DWDM teknolojisini kullanmakta olduğunu belirtti.

 
Kaynak:
http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=36694
Tags: , , , , , , | Posted by Editorial on 26.12.2011 09:52 | Yorumlar (0)

Türk Telekom; sunucu barındırma, sunucu kiralama gibi standart veri merkezi hizmetlerinin yanı sıra yeni nesil bulut teknolojilerine dayalı servislerin sunulacağı veri merkezini İstanbul Gayrettepe?de açtı.

Güvenliğin ve erişilebilirliğin en üst düzeyde kurulduğu Türk Telekom Veri Merkezi?nde (TTVM) şirketlere ve kamu kurumlarına sunucu, depolama alanı ve çeşitli yazılım hizmetleri sunularak, maliyet kalemleri özelinde önemli ölçüde tasarruf etme imkânı sağlanıyor.

Türk Telekom Veri Merkezi ile müşterilerine ihtiyaçlarına yanıt veren, gelişmiş veri merkezi hizmetleri sunacaklarını belirten Türk Telekom Teknoloji Başkanı Timur Ceylan şunları söyledi :

Türk Telekom olarak Türkiye çapında yaygınlaşmış güçlü altyapımızla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Hız kesmeden sürdürdüğümüz yatırımların yanı sıra sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle onların iş süreçlerine değer katıyoruz. İstanbul?da kurulan Türk Telekom Veri Merkezi ile bu yolda önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Türk Telekom Veri Merkezlerindeki hizmet portföyünü artırmayla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. TTVM kurumsal müşterilerimizin gelişen teknolojiyle birlikte artan sunucu, veri alanı gibi gereksinimlerini karşılamak, bu konuda yapacakları yatırım yükünden onları kurtarmak amacıyla kuruldu.

İlk Tier III tasarım sertifikasına sahip veri merkezi

İstanbul?da hizmet vermeye başlayan TTVM, Türkiye?nin ilk Tier III tasarım sertifikasına sahip veri merkezi. Tier III, Uptime Instute tarafından veri merkezlerinin altyapı ve hizmet sürekliliğini tescil eden uluslararası bir sertifikasyon.

TTVM?nin Türkiye?de Tier III tasarım sertifikasına sahip ilk veri merkezi olduğunu belirten Uptime Institute Başkan Yardımcısı Julian Kudritzki konuyla ilgili şunları söyledi:

İstanbul Gayrettepe'deki veri merkezinde Tier III sertifikasının ilk aşamasını tamamlayan Türk Telekom'u tebrik ediyoruz. TTVM, Türkiye?de bu payeyi almaya hak kazanan ilk veri merkezi oldu. Tasarım belgeleri, TTVM?nin Tier III eş zamanlı bakım gereksinimlerine uyumun tespit edilmesi için titizlikle yürütülen kapsamlı değerlendirmeden başarıyla çıktığını kanıtlıyor. Tasarım sertifikasıyla da, şirketin yüksek performanslı veri merkezleri sağlamaya yönelik güçlü planlarını tasdik edilmiş oluyor.?

Bu sertifikasyon ile birlikte yeni veri merkezi diğer veri merkezlerinden farklı olarak şu özellikleri taşıyor:

 •     0 hata toleransı, yüzde 99,982?lik öngörülen ayakta kalma (uptime) oranı
 •     Yedeklenmiş altyapı bileşenleri ve dağıtım yolları
 •     Sunucu sistemlerinde çift güç kaynağı
 •     Bakım çalışmaları için yedek bileşenler ve dağıtım yolları

Veri merkezi hizmetlerini 2005 yılından itibaren Ankara?da sunmaya başlayan Türk Telekom, İstanbul?da faaliyete geçen yeni veri merkezi ile birlikte toplamda 80 Gbps uplink kapasitesine ve 3.000 metrekarelik faaliyet alanına ulaştı. İki merkezde de tüm işletmelerinin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilen hizmetler sunuluyor.

Kaynak

Tags: , , , , , , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 14.08.2011 00:15 | Yorumlar (1)

Turkcell Grup ve Yıldız Holding, telekom sektöründe faaliyet gösteren Global İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamının, Turkcell Grup’a devri için anlaşmaya vardı. Hisse devri, ilgili kurumların onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecek.

Taraflar arasında yapılan anlaşmada şirket değeri, 17,5 milyon TL olarak belirlendi. Resmi onayların alınmasının ardından hisse devirleri gerçekleştirilecek. Ödenecek satın alma bedeli, hisse devir tarihi itibarıyla şirketin bilançosunda yer alan nakit ve alacakların, kredi ve borçların hesaplanmasıyla belirlenecek.

Turkcell Grup, 3 veri merkezini bünyesine katıyor

Turkcell Grup, kurumsal müşterilerine bütünleşik telekom çözümleri sunma stratejisi doğrultusunda Global İletişim’e ait hisseleri devralarak, şirketin kurumsal müşteri portföyünü ve dünya standartlarında 3 veri merkezini (datacenter) bünyesine katıyor. Global İletişim’e ait hisselerin devralınmasıyla birlikte, Turkcell Grup bünyesindeki veri merkezlerinin büyüklüğü 6 bin metrekareden, 8 bin metrekareye çıkacak. 5.8 Petabyte büyüklüğünde veri depolanabilecek.

“Tüm IT ihtiyaçlarını, Turkcell güvencesiyle servise dönüştürüyoruz”

Turkcell Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Global İletişim’e ait hisselerinin devralınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli gruplarından Yıldız Holding ve telekom sektöründeki önemli oyunculardan biri olan Global İletişim ile görüşmelerde kısa sürede olumlu sonuca ulaşmaktan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kocabaş yaptığı açıklamada, “Turkcell, bulut bilişim ve veri merkezi iş alanlarında öncü bir şirket ve çok iyi bir oyuncu. Donanım, yazılım ve servis anlamında şirketlerin tüm IT ihtiyaçlarını, ihtiyaç duydukları zamanda kullanabilecekleri servislere dönüştürüyoruz. Kurumsal segmentteki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla daha önce Sabancı Telekom’un altyapısını devralmıştık, bugün de Global İletişim’in hisselerini devralarak bulut bilişim, veri merkezi, ileri güvenlik çözümleri gibi bütünleşik telekom hizmetlerimizi daha da zenginleştiriyoruz. Global İletişim’in müşteri portföyü ile birlikte tüm kurumsal müşterilerimize Turkcell Superonline markası altında daha da güçlenmiş bir altyapıyla hizmet vereceğiz. Böylece müşterilerimize en yeni iletişim teknolojilerini sunarak; hayatlarını kolaylaştırmaya, yaşamlarına ve iş yapış şekillerine değer katmaya devam edeceğiz”  dedi.

Kocabaş:  ‘Bulut’u yağmura dönüştüreceğiz

Türkiye’nin bilgi toplumu olma yönünde hızla ilerlediğini ve bu bilgilerin de sağlıklı veri merkezlerinde yönetilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Selen Kocabaş, “Global İletişim’i satın alarak 3 veri merkezini bünyemize katıyoruz ve bu işbirliğinin, 2012 yılında açmayı planladığımız Gebze’deki 2 bin metrekarelik data center yatırımımıza güç katacağına inanıyoruz. Bu yatırımlarımızla bulut bilişim vizyonumuza katkı sağlamak ve Türkiye’de şirketlerin iş yapışlarını kolaylaştırarak, bulutu yağmura dönüştürmek istiyoruz. Bulut Teknolojisinin getirdiği maliyet avantajı, esneklik ve hız gibi faydaların ötesinde müşterilerimize Turkcell’in uzman IT kadrosu ile çalışma imkanı sunuyoruz“ dedi.

Turkcell ve Turkcell Superonline, sunduğu çözümlerle kurumsal müşterilerine operasyonlarını daha verimli, hızlı, etkin ve karlı hale getirmeleri için hizmet veriyor. Türkiye’nin 81 iline yayılan kurumsal müşterileri, Turkcell ile daha çevik, akıllı ve rekabetçi bir yapıya dönüşerek rekabette fark yaratıyor ve öne çıkıyor.

Turkcell’in yeni nesil bulut servisleri

Turkcell yeni nesil bulut servisleri ile küçük ölçekli firmalara, sıfır ilk yatırım maliyetli; süper ofis paketi, sanal sunucu, merkezi güvenlik sistemi ve uzaktan sunucu yedekleme hizmetleri sunuyor. Büyük ölçekli firmalara ise yine sıfır ilk yatırım maliyeti ile kurumsal e-posta, sanal sunucu, merkezi güvenlik sistemi ve uzaktan sunucu yedekleme hizmeti sunuyor.

Turkcell Superonline hakkında

Türkiye’nin yenilikçi telekom operatörü Turkcell Superonline, kendi altyapısını kurmak üzere fiber optik yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Turkcell Superonline, Türkiye’de evlere kadar 1000 Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell Superonline, bireysel ve kurumsal müşterilerine ses, data, genişbant internet erişimi, toplu ses taşıma ve kiralık veri hattı hizmetleri ile katma değerli servisler sunmaktadır.

Global İletişim hakkında
2003 yılında kurulan Global İletişim, sahip olduğu yetkinliklerle ses, internet, datacenter, altyapı işletmeciliği ve M2M alanlarında kısa sürede Türkiye’nin yenilikçi alternatif telekom operatörü olmayı başardı. Son 2 yılda gerçekleştirdiği yatırım, geliştirdiği ürün, hizmet ve projelerle % 60’ın üzerinde büyüme yakalayan Global İletişim, Ankara’da, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında sahip olduğu toplam 1.900 metrekarelik üç veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük ticari veri merkezi işletmecisi konumuna ulaştı. IT altyapısından enerjiye, donanımdan yazılıma ve güvenliğe kadar geniş bir yelpazede sağladığı kesintisiz Bulut Bilişim hizmeti ile sektörün bu alandaki öncü kurumu olan Global İletişim, IT ve telekomünikasyon yakınsaması kapsamında, kurumsal müşterilerinin kendi işlerine odaklanmalarını sağlayan hizmetler sunuyor.

Kaynak : http://www.turkcellmedya.com/turkcell-grup-global-iletisimin-hisselerini-devralmak-uzere-anlasti-bulten_1648.html

Basın Bülteni : http://www.turkcellmedya.com/medya/Turkcell-Global_Iletisim_Satin_Alimi_BB_-_FINAL.doc