Tags: , , , , , , | Categories: Datacenter, Haber Posted by Editorial on 17.06.2014 00:04 | Yorumlar (0)

Türkiye'de Veri Merkezlerine ev sahibi olacak en önemli projenin ilk adımı tamamlandı ve KOP Başkanlığı olarak EKAP da ihalesi yayımlandı. 

Proje Konya içinde Veri Merkezleri Bölgesi Yer Seçimi için Danışmanlık ihalesidir. Ön Yeterlik esaslı Danışmanlık ihalesi olacağı için seçme kriterleri fiyat esaslı değil ağırlıklı olarak nitelik esaslı olacaktır.

Ayrıca EKAP’dan “Konya Veri Merkezleri Bölgesi (VMB) Uygunluk Araştırma Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı” ilişkin 2014/59451 İhale Kayıt No’lu ihale ilanı olarak belgeleri indirebilirsiniz. (03.06.2014 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlandı) 

İlgililerin ihaleye katılımlarını bekler, başarılar dilerim.

Arif Adnan Almeman
KOP İdaresi Danışmanı

Tags: , , , , , , , , | Categories: Datacenter, Haber, İnceleme Posted by Editorial on 27.10.2013 06:44 | Yorumlar (0)

DGN Teknoloji Genel Müdürü Dağhan Uzgur'un kaleme aldığı bilgilendirici ve güzel bir yazıyı siz okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Dağhan Bey, Geçen yıldan bu yana tanıtımı yapılan, Verimerkezlerinin ve Web Hosting firmalarının merakla beklediği HP Moonshot sunucu ailesini detaylıca incelemiş ve merak edilen soruların yanıtlarını vermiş. Merak eden okuyucularımız için orjinal bağlantı aşağıda.

HP Moonshot ile tanışın (daghan.net)

 

Tags: , , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 18.07.2013 01:31 | Yorumlar (0)

Ülkemizde böyle projeleri görmek sevindirici. Tier serviyelerindeki her vermerkezi verilen hizmetin kalite standartları açısında Türkiye'de sıçrama yapacaktır. Umarız Türkiye'de bir elin parmaklarını geçemeyen Tier altyapısını destekleyen vermerkeslerimiz daha çok artar. Video'dan izlediğimize göre Datapark İstanbul oldukça modern bir mimariye ve uluslararası standardlara sahip.

dataparkistanbul.com sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Tehmin edileceği gibi ilk etapta barındırma firmaları veya co-location hizmetinden ziyade hedef bankalar, kamu kuruluşları ve sistem odalarını outsource etmek isteyen büyük firmalara yönetlik olduğunu söylüyorlar.
Aslında küçük verimerkezlerinin böyle büyük bir yere ihtiyaçları var. Türkiye'de 100-200m2 bir çok verimerkezleri verimsiz olarak çalıştırılıp yüksek maliyetlerle sürdürülüyor halbuki bu tip telekom-otel mantığına geçmeleri herkes için çok daha iyi efektif olacaktır. Öğrendiğimize göre projenin yapımını NovaCorp gerçekleştirecek.

Broşür :
http://www.dataparkistanbul.com/dataparkistanbul.pdf

Tags: , , | Categories: Datacenter, Haber Posted by Editorial on 07.05.2013 19:23 | Yorumlar (1)

Hosting camiası butür haberlere alışık değil fakat bu haberden sonra bu tür gelişmeleri daha çok duyacağımıza inanıyoruz. İngiltere merkezli datacenter sağlayıcısı TeleciyGroup, Türkiye'nin önde gelen hosting servis sağlayıcılarından SadeceHosting'i 25 Milyon Pound karşılığında tamamını satın aldı. Bu satın alma ile birlikte TeleciyGroup dünya üzerinde 35 noktada lokasyona sahi oldu.

TelecityGroup CEO'su Michael Tobin:

Turkey is one of the fastest growing digital economies in the world and Sadece has played a major role in enabling this growth. The combination of our data centre expertise and Sadece’s service leadership creates a highly attractive choice for customers, both from the domestic Turkish market and international businesses seeking to grow in this region. I am delighted to welcome Selçuk Saraç and the team at Sadece to TelecityGroup and look forward to working together.

SadeceHosting CEO'su Selçuk Saraç:

"This is an exciting development for Sadece and the development of Turkey’s digital economy. Combining our business with Europe’s leading provider of data centres will be a great boost and will help us take advantage of the booming demand for hosting and data centre services in Turkey and beyond."

Görüldüğü üzere vurgu yapılan konular ekonomik istikrar, stratejik lokasyon ve hızlı büyüme. Bu temel bileşenler özellikle IT alanında yavaş yavaş yurtdışı sermayelerin ülkemize çevrilmesine neden oluyor ve böylelikle butür satın almalar kaçınılmaz hale geliyor ve gelecek.

Bu satın alma ile birlikte SadeceHosting'in hizmetlerine aynen devam edeceği, isminin yada verdiği hizmetin değişmeyeceği söyleniyor.

Kaynak:

Tags: , , , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 29.03.2013 07:27 | Yorumlar (0)

 

Bugün yaklaşık 5 milyarı insan 5 milyarı da cihaz, 10 milyar olan internete bağlanabilen nesne sayısının 2020 yılında 50 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bağlantılı (connected) olarak nitelendirilen tüm bu nesneler bir yandan veri üretirken bir yandan da bu verileri paylaşarak olağan üstü bir trafik oluşturmaktadırlar. İnternet ile başlayan ve olağan üstü hızla genişleyen “Siber Evren”de üretilen, saklanan ve iletilen bu verilerin büyüklüğü 2005 yılında 130 Exabyte (milyar Gigabyte), 2010 yılında 1.227 Ebyte iken; 2015 yılında 8.590, 2020 yılında ise 40.000 Ebyte değerine ulaşması beklenmektedir.   

Siber evreni oluşturan bu veriler, Veri Merkezi (VM) olarak adlandırılan yapılarda saklanmakta ve işlenmektedir.  Yakın zamana kadar kurumların Bilgi işlem birimlerinde sunucu ve disk ünitelerinin barındırıldığı bir odadan ibaret olan bu yapılar, artık çok yüksek standartlı fiziksel ve teknolojik altyapılar haline gelmişlerdir.  

Uluslararası standartlarda güvenli ve güvenilir bir veri merkezi için temel gerekler şunlardır; 1- Yüksek fiziksel güvenlik, 2- Yedekli altyapı bileşenleri, ısıtma/soğutma ve enerji sistemleri, 3- Yüksek kapasiteli ve farklı noktalara bağlı yedekli iletim (transmisyon) hatları, 4- Risk yönetimine dayalı bilgi güvenliği sistemi, 5- Yüksek iş sürekliliği (%99,9 üzerinde kullanılabilirlik oranı)  

Bu gerekler Telecommunications Industry Association (TIA) tarafından oluşturulan bir standart olan "TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standars for Data Center" standardına göre 4 seviyeli (Tier 1 - Tier 4) olarak sertifikalandırılmaktadır. Bu standarda göre kullanılabilirlik oranı Tier-1 bir VM’de %99,671 iken Tier-2’de %99,741, Tier-3’de %99.982, Tier-4’de ise %99,995 olmaktadır.  

Ülkemizde Tier-3 seviyesinde bir kaç VM olmasına rağmen Tier-4 seviyesinde bir VM’in varlığı bilinmemektedir. Güvenlik ve güvenilirlik açısından iyi bir VM’in en az Tier-3 seviyesinde, devlete ait çok kritik verilerin barındırıldığı bir VM ise Tier-4 seviyesinde olması gereklidir.  

ABD’li Facebook tarafından kurulmakta olan VM’nin büyüklüğü 28.520 m2, CITI tarafından Almanya’da kurulan ve 2008 yılından beri hizmet veremekte olan VM’nin büyüklüğü 21.180 m2 iken halen tüm Türkiye toplam 30.000 m2 civarında bir VM varlığına sahiptir. Ancak son bir kaç yıl içinde ülkemizde bu alanda yızlı bir gelişme söz konusudur. Geçen yıl %60’lık tesis büyümesi ile dünyada 1. olan ülkemiz, bu alandaki yatırmların artış oranında dünya ikincisi, yapılan 1.8 milyar $’lık yatırımla da dünya 14. olmuştur.  

Bilgi Çağı olarak ta adlandırılan günümüzde siber evren; pekçok yeni imkan ve fırsat yanında “Siber Güvenlik” olarak adlandırılan çok sayıda tehdit ve tehlikeyi de bünyesinde barındırmaktadır. Siber evrenin çekirdeğini oluşturan VM’ler, siber güvenliğin de ana unsurlarının başında gelmektedir. Dolayısıyle VM ve bilgi güvenliği birbirinden ayrı düşünülemeyecek çok önemli olgulardır.   

Bireysel, Kurumsal ve Ulusal güvenliğin en önemli unsurlarından biri haline gelen Siber güvenliğin sağlanmasında her düzeyde farkındalığın oluşturulması, bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılmasını kendisine misyon edinmiş olan Bilgi Güvenliği Derneği (BGD); Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve Barolar Birliği’nin destekleri ile 150’ye yakın kurum ve şirketi temsilen 300 civarında kişinin katılımı ile 26. Mart 2013 tarihinde "Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği" konulu bir konferans düzenlemiştir. 

 Konferansta, veri merkezleri ve bilgi güvenliği’ne ilişkin mevcut durum analizi, eğilimler ve düzenleme ihtiyaçları ile teknolojik gelişmeler ve bilgi güvenliğinin sağlanması ana konuları tartışılmıştır. Katılımcıların “Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği”ne ilişkin görüşlerini almak üzere bir de anket düzenlenmiştir.  

Konferansta konuşmacılarca altı çizilen ortak konulardan bazıları şunlardır; -  Her kurum ve kuruluşun kendi özel VM’ini kurması önemli ölçüde kaynak israfına, güvenlik    risklerine ve veri paylaşımında zorluklara neden olmaktadır. -  Gelişmiş ülkelerde VM’leri konsolide edilerek sayılarını azaltılıp kapasite ve standartlarını  yükseltme yönünde bir eğilim vardır. Bulut bilişim hızla gelişip yaygınlaşmaktadır. -  VM konsolidasyonu ve bazı hizmetlerin bulut bilişim yapılarından servis olarak alınması  ülkemiz için de kaçınılmazdır. Ancak bunun için kanuni düzenlemlere ve uygun  regülasyonlara ihtiyaç vardır. -  Ülkemizdeki VM’lerinin çoğu düşük kapasite ve standartta olup bu durum güvenlik ve  güvenilirlik zaafiyeti ve risklerinin oluşmasına neden olmaktadır. -  Mevcut kamu istihdam politikası ve kamu alım prosedürleri nedeniyle kamuda yüksek kaliteli       VM kurmak ve onları yüksek standartlarda işletmek çok zordur. -  Bilgi güvenliği sonradan temin edilemez, sistemlerin tasarlanıp kurulumu sırasında  oluşturulmalı ve risk yönetimi mantığıyle yönetilmelidir.  -   Siber dünyada güvenlik açısından en zayıf halka insandır. Bağlantılı durumdaki herkesin bu  konuda bilgilendirilmesi ve risk ve tehditlere karşı farkındalığının arttırılması zorunludur.  

Konferans bünyesinde ayrıca değişik kurum ve şirketlerden yaklaşık 60 kişinin katılımı ile "Ulusal Veri Merkezleri Strateji Belgesi" dokümanı  hazırlamak amacıyle bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Konferans sunumları, anket sonuçları ve çalıştay çıktıları bir araya getirilerek oluşturulacak bu doküman,  ilgili kurumlara sunulup kamuoyu ile de paylaşılacaktır.   

Ahmet Hamdi ATALAY
Bilgi Güvenliği Derneği , YK Başkanı 

Kaynak
www.bilgiguvenligi.org.tr

 

Tags: , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 23.03.2013 23:03 | Yorumlar (0)
Tags: , , , | Categories: Datacenter Posted by Editorial on 14.03.2013 17:21 | Yorumlar (0)

6. Uluslararası Datacentre ve Cloud Ödülleri için kayıtlar bugün başladı. Ülkemizden de katılan olurmu bilmiyoruz ama beğendiğiniz hizmetleride önerebileceğiniz yarışmada verimerkezleri 13 kategorileride değerlendirilecek 

 

 1. Category 1: Public Cloud services and Infrastructure
 2. Category 2: Private Cloud Services and Infrastructure
 3. Category 3: Energy Efficiency and Environmental Sustainability
 4. Category 4: Co-location Provider of the Year
 5. Category 5: Datacentre Retrofit of the Year
 6. Category 6: New Datacentre of the Year
 7. Category 7: Managed Services Award
 8. Category 8: Operational Excellence of the Year
 9. Category 9: Modular Award
 10. Category 10: Entrepreneur of the Year
 11. Category 11: CxO of the Year
 12. Category 12: Young Talent of the Year
 13. Category 13: Judges Award

 

13 Haziran 2013'de açıklanacak olan yarışmada umarız ülkemizden de katılım gerçekleşir.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.datacentreawards.com/categories-and-entry-criteria

Tags: , , , , , | Categories: Cloud Computing, Datacenter Posted by Editorial on 13.04.2012 03:15 | Yorumlar (0)

Düzenlenen basın toplantısında ilk konuşmayı Telecom Italia Sparkle CEO’su Riccardo Delleani gerçekleştirdi. Delleani sunumunda önce Telecom Italia Sparkle Grubu ve MedNautilius'un bu grup içindeki yerinden bahsetti. MedNautilius ile Akdeniz'de çok güçlü bir deniz altı fiber kablo ağına sahip olduklarını belirten Delleani, MedNautilius'un 7.500 km uzunluğundaki omurgasıyla İtalya, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, İsrail ve Kıbrıs arasında kusursuz bir bağlantı sağlayan gelişmiş DWDM teknolojisini kullanmakta olduğunu belirtti.

 
Kaynak:
http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=36694
Tags: , , , , , , | Categories: Datacenter, Haber Posted by Editorial on 27.02.2012 09:49 | Yorumlar (0)

BTK, internet erişimi konusunda en sonunda tüketiciyi hatırladı. Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı operasyonlarının başlamasından 14 yıl sonra, İnternet Servis Sağlayıcılar için hizmet kalitesi tebliği yayınladı. Tebliğin amacı, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin tespiti ile ölçümlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak verildi. Tebliğ sadece sabit internet hizmeti veren operatörlerin hizmetlerinin değerlendirilmesini içeriyor.

Pazar payı %4 ve üzerinde olan İSS’ler ve kablo internet hizmeti sunan işletmeciler, tebliğin yükümlüsü olarak tanımlandı.

12/9/2010 tarihinde yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan tebliğde "Ölçütler ve Uyulacak Kurallar" başlığı altında 3 tane ölçüt veriliyor;


 • Veri Aktarım Hızı
 • Bağlantı Süresi
 • Fatura Şikayet Oranı


Veri aktarım hızında, test amaçlı belirlenen dosya, kullanıcı ekipmanları ile indirilecek ve tespit yapılacak. Bu tespit için "Tüm indirme işlemlerinin en hızlı %95’inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hız" kavramı ortaya konuluyor. 

"Fatura Şikayet Oranı" olarak ise, şikayete neden olan fatura sayısı ile, o ay çıkarılan toplam faturaların oranı alınıyor.

Kablo işletmeciler (şu anda sadece Türksat var) için 1 ocak 2013'de başlatılacak olan tebliğin gereğince yürütülmesi önemli çünkü Türkiye'nin ortalama internet hızı Akamai ve Google raporlarına göre hala 2,5 Mb'ler civarında gözüküyor. Oysa bırakın dünyayı, ekonomik kriz yaşayan en yakın komşularımızda bile daha yüksek rakamlar veriliyor.

Hizmet Kalitesi Tebliği'ne "İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ" linkinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=36009