Tags: , , , | Categories: Etkinlik Posted by Editorial on 05.03.2014 21:36 | Yorumlar (0)

Tags: , , , , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 26.12.2013 19:55 | Yorumlar (0)

Böyle bir teklif hazırlandığına dair bilgiyi Serdar Kuzuloğlu'nun blog'undan öğrendik. Kendisi belli başlı konulaı üzerinde durarak güzel bir özet çıkartmış. Bizde bu tasarı onaylandığında Hosting ve Verimerkezleri ile alakalı hangi maddeler var onları belirlemeye çalıştık.

Özet Maddeler

 • Tüm erişim sağlayıcıları "Erişim Sağlayıcıları Birliği" adı altında toplanacak.
 • Birliğe üyelik zorunlu olacak. 
 • Üye olmayan erişim sağlayıcıları faaliyet gösteremeyecek.
 • Üye olmayan erişim sağlayıcıları para cezası ödeyecek.
 • Birliğe yapılacak tebligatlar tüm erişim sağlayıcılarını yapılmış sayılacak.
 • Servis sağlayıcıları kolluklar ve mahkemelerle yakın çalışacak.
 • Ticari amaç ile olsun olmasın tüm erişim sağlayıcıları kayıtları en az 1 en çok 2 yıl saklamak zorunda olacak.
 • Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar suçun işlenmemesi için çeşitli önlemleri almakla sorumlu olacak ?
 • Site engelleme hususunda sadece ilgili URL yasaklanacak tüm site kapatılmayacak.
 • Erişim engelleme kararına uymayanlar cezasına çarptırılacak.
 • Barındırcı şirket mağduriyet ile ilgili şikayetlere 48 saat içinde cevap vermesi zorunlu olacak.
 • Yer sağlayıcılarının yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılarak kanun tarafından sorumlulukların değişebilecek.
 • Yar sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya kanuna uymayan yer sağlayıcıları 2000 TL 50.000 TL arası para cezasına çarptırılabilecekler.

5651 kanunu İnternet sansürü, Şefafflık ve Devletin İnterneti kontrol altına alma gibi konularda tartışmalı olması ile birlikte bu değişikliklerle İnternetin gelişmesi, yurt içi servis sağlayıcılarının gelişmesi ve buna bağlı konularda dahada tartışmaya neden olacağa benziyor. 

Tags: , , , , , , , , | Categories: Haber, Web Hosting Posted by Editorial on 25.01.2011 03:02 | Yorumlar (1)

Uzunca bir süre mecliste bekletilen Türk Ticaret Kanunu nihayet genel kurulda kabul edildi. Hosting sektörünü yakından ilgilendiren maddelerlede  sektörde ne olacak diye hep konuşuluyordu bunun nedeni de kanun'un her işletmenin bir web sitesinin olmasını zorunlu kılıyor olmasıydı.

 

Artık tüm sermaye şirketlerinin birer web sitesi olması veya mevcut web siteleri varsa bunları kanuna göre revize etmesi gerekiyor. Ülkemizde 100 bin Anonim ve 1 milyon limited şirketi olduğunu göz önünde bulundurursak web hosting ve web programlama, tasarım pazarının bir hayli büyüyeceğini söyleyebiliriz.

Ek bilgi olması açısından firmaların web sitelerinde hangi verileri paylaşması zorunlu hale getirilmiş olduğunu aşağıdaki listede sıraladık.

 1. Şirketle ilgili olup, pay sahibini, küçük yatırımcıyı, alacaklıyı ve Şirkette
  menfaati olan kişileri ilgilendiren tüm bilgiler, 
  • Genel Kurul (“GK”) toplantısı belgeleri ve çağrıları,
  • Yılsonu ve ara dönem finansal tabloları ile birleşme, bölünme bilançoları,
  • Denetleme raporları (denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi ve benzeri raporları),
  • Değerleme raporları,
  • Rüçhan hakkı kullanma çağrıları,
  • Tasfiyeye ilişkin ilanlar,
  • Iptal davası ilanları, ve benzeri bilgiler konular.
 2. Internet sitesine eriflim açık ve engelsizdir. Bundan eriflim olanağı ve erişim hakkı doğar.
 3. Bu site elektronik GK ve YK’yı gerçekleştirir, oy kullanımını sağlar.
 4. Bir çeşit eksiksiz, görsel elektronik sicil dosyasıdır.
 5. Site Türk hukukuna menfaat sahibi kavramını getirmiştir (“Stakeholder”).

Taslak kabul edildi, yasalaştı fakat yürürlüğe girmesi için 2012 Temmuza kadar beklenmesi gerekecek o zamana kadar mükellefler üzerlerine düşen hosting, alanadı ve site alyapısını yenilemenin yollarını arayacaklar.

Klasik beklediğimiz olay ise. Bu pastadan pay almak isteyen, işi bilen, bilmeyen bir çok fırsatçının veya yatırımcının hosting sektörüne girip yeni birer hosting firması açacağını. Hosting firmalarının bugünden 3 kat daha fazlalaşacağı, rekabetin daha çok kızışacağı bir piyasa hosting firmalarını bekliyor. Müşterisine değer veren, altyapısına önem veren ve otomasyonunu sağlam temeller üzerine kurmuş hosting firmaları bu pazarda değer kazanacaklar.